Kutse tuleohutuse koolitusele!

27.11.2008
Hea naabrivalve liige!
Päästeamet palus edasi anda info peagi toimuvast tuleohutuse koolitusest, kuhu osalema olete oodatud. Kui Teil tekkis soov antud ettevõtmisel osaleda, siis registreerige end palun kirja lõpus toodud kontaktidel ning nimetage ka ära, missugusest naabrivalve piirkonnast olete!
Aktiivset osavõttu soovides
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
 
 
Kutse koolitusele
Päästeamet koostöös Eesti Päästeala Arenduskeskusega kutsub Sind osalema koolitusel kodu ja kodukandi tuleohutusalase olukorra parandamiseks.
 
Koolituse sihtrühm on aktiivsed inimesed, kes tunnevad soovi parandada oma teadmisi kodukandi, naabruskonna ja kodu tuleohutuse valdkonnas ning tahavad kogukonna heaks selles midagi ära teha.
 
Koolitusel antakse ülevaade tuleohutusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja isikute kohustustest tuleohutuse tagamisel. Olulise osa koolitusest hõlmab tulekahjuohtude ja tuleriskide hindamise õpetus alates küla tasandist, lõpetades koduse tuleohutusega. Kuidas teha avalikku lõket, millised on nõuded tuletõrjeveevõtukohtadele, kuhu ja miks neid vaja on, miks on kütteseadmetest nii palju põlenguid, millised tuleohutusvahendid peaksid kodus olema, kuidas neid valida, mida majade kindlustamisel jälgida jne. Kõigest sellest püüame jõudumööda ülevaate anda.
 
Koolituse käigus koostatakse lektorite juhendamisel koduküla tuleriskide hindamine, mis edastatakse Päästeameti ennetusbüroo töötajatele ning saab olema üks alusdokument, mille põhjal edaspidi ennetustööd suunatakse ning loetletud probleemidele lahendusi otsitakse.
Koolituse eesmärk on õpetada inimesi ennast ja oma lähedasi kaitsma tuleohu eest aktiivsete ja passiivsete vahenditega ning koolituse käigus kaardistatud probleemide ja riskide põhjal kaasata ka kõiki osapooli panustama külade ja kodude ohutusse.
 
Koolituse teemad
I Koolituspäev
Üldine sissejuhatus
Päästeteenistuse valmisolek, tulekustutusteenuse kättesaadavus
Hetke valmisoleku iseloomustus
Väljasõidupiirkonnad, komandode varustatus jms
Tulekahju, tulekahju põhjused ja areng
Üldised teadmised tulekahjudest hoonetes
Räägime ka maastiku tulekahjudest, kulu, mets jms.
112 ja hädaabi kõne sooritamine, tegutsemine õnnetuse korral
Häirekeskuste ja kõne töötlemise lühitutvustus
Soovitused korrektse hädaabi kõne sooritamiseks
Tegutsemine õnnetuse korral.
Tulekahju avastamisseadmed
Avastamisseadmete valik
Tulekahju avastamise seadmed puuetega inimestele
Paigaldus
Kohustuslikkus ja korrashoid
Tuleohutusnõuded
Avalikud üritused
Omaniku kohustused ja vastutus tuleohutuse tagamisel
Tuletööd, metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutus
Elektriseadmete tuleohutus
Tuletõrje veevõtukohad ja nõuded
Juurdesõiduteed, tähistus
Vajalik vee kogus jms
Küttekolded
Kütteseadmete tuleohutus
Korrashoid
Ehitusvead, küttesüsteemi valik
Päästeala puudutav seadusandlus
Kogukonna tuleriskide hindamine
Tuleriskid
Elamine suurõnnetuse ohuga ettevõtte läheduses
Soovitused
 
II Koolituspäev
Esmased tulekustutusvahendid, valik ja nende kasutamine
Ülevaade, valiku kriteeriumid
Praktiline harjutus - tulekustuti kasutamine
Kodutöö arutelu
Aeg ja maht
Koolituse kestvus on 2 päeva. Kahe koolituspäeva vahe on 1 nädal. Koolitus toimub laupäeval, 6 detsember.
Koolituskoht
Harjumaa koolitus toimub aadressil Linnu tee 75a, Tallinn kell 10.00-16.00. Iga koolitusele registreerunuga võetakse personaalselt ühendust ning täpsustatakse täpne koolituse toimumiskoha aadress ja muu oluline informatsioon.
Koolitajad
Koolitajateks on peamiselt MTÜ Eesti Päästeala Arenduskeskus liikmed, kes on reeglina tegutsenud päästealal üle 10 aasta. Koolitustel kohtate vähemalt kahte allpool loetletud lektoritest.
Mart Sild - Põhja-Eesti Päästekeskus, Päästetöödeteenistuse juhi asetäitja, Fire Safety OÜ konsultant
Andre Tammik - Põhja-Eesti Päästekeskus, Koolitusbüroo juhataja, Fire Safety OÜ konsultant
Innar Malleus -  Interfire OÜ, tegevjuht
Gert Teder - Põhja-Eesti Päästekeskus, Lilleküla komandos rühmapealik, Interfie OÜ; tehniline konsultant
Peeter Mahon - Kidde Eesti AS, tuleohutusekspert.
Rait Pukk - Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ, tegevjuht/tuleohutusekspert,
Maksumus
Kõigile osalejatele on koolitus tasuta. Samuti on tasuta toitlustus ja koolitusvahendid. Koolituskulud katab Päästeamet. Koolitusel osalejate arv on piiratud!
Registreerumine ja lisainfo
Registreeruda saab: e-mail: tom@tuleohutusekspertiis.ee või mob:                53010464        
Lisainfo koolituse kohta: e-mail: rait@tuleohutusekspertiis.ee või mob:                5079854