Justiitsministeerium annab välja kodanikujulguse aumärke!

10.09.2008
Tere hea naabrivalve infolisti liige!

Ka sel aastal annab Justiitsministeerium välja kodanikujulguse aumärke.  Kui teate kedagi, kes võiks sellisele aumärgile kandideerida, siis palun võtke minuga ühendust ja saame esitada ühingu nimel aumärgi kandidaadi.

2007. aastal said kodanikujulguse aumärgid Marten Riisenber, Bert Roostik, Heikki Reidla, Silver Roostik, Anna Saksing, Danel Saksing ja Valdeko Saksing. Marten Riisenberg, Bert Roostik, Heiki Reidla ja Silver Roostik näitasid üles suurt vaprust ajaperioodil 26.04-10.05 Tallinna kesklinna piirkonnas toimunud korrarikkumiste tõkestamisel, paigaldades piirdeaedu Tõnismäe, Toompea ja Kadrioru piirkondadesse. Oma suhtumise ja tegutsemisega näitasid nad kriitilistel hetkedel üles suurt isiklikku vaprust ja tahet aidata politseid, andes sellega tõhusa panuse rahutuste tõkestamisel. Tänu Anna Saksingu, Danel Saksingu ja Valdeko Saksingu julgele tegutsemisele jäi vargus elumajja lõpule viimata, kannatanule suurem kahju tekitamata ja samuti saadi kätte üks kuriteo toimepanijatest.

Käesoleval aastal planeeritakse kodanikujulguse aumärgi väljaandmise üritust detsembri alguses.

Aumärk võidakse anda:
1)      kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
2)      kurjategija kinnipidamise eest;
3)      kuriteoohvri abistamise eest;
4)      või muu olulise panuse eest kaaskodanike turvatunde tõstmisel.

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1)      kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2)      isikukood;
3)      kandidaadi kodakondsus;
4)      põhjendus;
5)      andmed ettepaneku esitaja kohta (ees- ja perekonnanimi, sünniaasta või isikukood, kodakondsus, elukoht või asukoht ja telefon);

Ootan teilt ettepanekuid aumärkide kandidaatideks hiljemalt 29.septembriks.

Lugupidamisega
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
Tel.: 6522522; 5136630
tiina@naabrivalve.ee