Eesti Naabrivalve ühingu liige valiti EMSLi nõukogusse!

19.05.2008

Eesti Naabrivalve ühingu liige valiti EMSLi nõukogusse!

Eesti Naabrivalve ühingu asutajaliige ja kahes juhatuse koosseisus osalenud Maarja Mändmaa valiti Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) nõukogu liikmeks.
16.mail toimunud EMSLi üldkogul valiti uus nõukogu, mille liikmekas valiti ka Eesti Naabrivalve ühingu poolt esitatud kandidaat Maarja Mändmaa. M. Mändmaa on olnud naabrivalve liikumise edendaja selle tegutsemise algusest alates. Maarja abiga sai koostatud ühingu põhikiri ja muud töödokumendid, mis ka praegu on abiks naabrivalve liikumise tutvustamisel ning tegevuste elluviimisel. Hetkel juhib Maarja Mändmaa ASi Hoolekandeteenused.
EMSLi nõukogu valiti kolmeks aastaks.
EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste eestkõneleja, kelle töö on pühendatud kodanikualgatuse ja kodanikuühiskonna arendamisele Eestis. Eesti Naabrivalve ühing on EMSLI liige alates 2003 aastast. Lisainfo www.ngo.ee

Teate edastas:
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht