Eesti Naabrivalve ühing jagab Kõrgõzstanis teadmisi!

06.06.2008

Eesti Naabrivalve ühing jagab Kõrgõzstanis teadmisi naabrivalvest ja kodanikuaktiivsusest!

Kaheksandat aastat naabrivalve edendamisega tegelev Eesti Naabrivalve ühing on alustanud naabrivalve idee tutvustamisega ka väljapool Eestit. 2007 aastal alanud koostöö Kõrgõzstani miilitsa ja naabrivalve huvilistega on vilja kandnud ning Kõrgõzstani pealinnas Biškekis on asutatud mittetulundusühing naabrivalve põhimõtete tutvustamiseks ja arendamiseks.
Eesti naabrivalve mudel on huvi tekitanud ka teistes välisriikides, kuid nii konkreetsete tegevusteni nagu Kõrgõzstanis veel mujal jõutud ei ole. Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni toetusel korraldavad Eesti Naabrivalve ühingu 2 töötajat 10.- 13.juuni koolitusi ja seminare Biškekis, kus osalejateks kohapealse naabrivalve ühingu töötajad ning miilitsa ja linnavõimu esindajad. Kuna naabrivalve toimimispõhimõtted on kõrgõzstanlastel juba teada, siis keskendume nüüd organisatsiooni arendamisele, koostööpartnerite ja rahastuse leidmisele ning tegevuse laiendamisele.
Kui Eesti Naabrivalve ühing 2000 aastal tegevust alustas, siis toetasid meid tugevalt koostööpartnerid Inglismaa naabrivalve organisatsioonist. Arvame, et Kõrgõzstanis naabrivalve tegevusele kaasa aitamine on hea võimalus meie positiivset kogemust levitada ja ka Kõrgõzstani elanikele selgitada, et turvalisuse paranemisele saavad nad ise väga palju kaasa aidata.
Lisainformatsiooni järgmisel nädalal toimuvast reisist ja koostöösuhetest Biškeki naabrivalve organisatsiooniga saab Eesti Naabrivalve ühingu tegevjuhilt Tiina Ristmäelt telefonil 51 36 630 või e-mailil tiina@naabrivalve.ee
Eesti Naabrivalve tegemistest saate lugeda ka ühingu blogist http://eesti-naabrivalve.blogspot.com/

Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
Tel.: 6522522; 5136630