Turvalisuskalkulaator


G4Si loodud kodu turvalisuse kalkulaator aitab välja selgitada, kui hästi või halvasti on Sinu kodu kaitstud varguste ja tuleõnnetuste vastu. Kalkulaator sisaldab kuni 45 küsimust, millele vastamine ei tohiks võtta rohkem kui 5–10 minutit. Tulemusena saad ülevaate, millised on Sinu kodu turvalisuse tugevad ja nõrgad küljed ning mida soovitame Sul oma vara ja lähedaste tõhusamaks kaitsmiseks ette võtta. Kalkuleerides tea, et G4S peab andmete kaitset väga oluliseks ning tagab, et kalkulaatorisse sisestatud infot ei salvestata ega töödelda mingil moel.

Alusta kalkuleerimist!