Plakatite uuendamine Järvamaal


Projekti (2016) eesmärgiks on Naabrivalve piirkondades kulunud ja aja jooksul kannatada saanud plakatite väljavahetamine ja piirkonna elanike aktiviseerimine Järva maakonnas.  Tegevuse tulemusel inimeste turvatunde tõstmine elanike endi aktiivsel tegevusel.