Naabrivalve aktiveerimine Narva linnas

 
Projekti eesmärgiks Naabrivalve piirkondade aktiviseerimine ja uute sektorite loomine Narva linnas. Tegevuse tulemusel inimeste turvatunde tõstmine elanike endi aktiivsel tegevusel. Projekti raames viiakse Narva linna naabrivalve piirkondades läbi kvantitatiivne küsitlusuuring, mille valim  moodustatakse naabrivalve sektorite liikmetest kasutades juhuvalimit. Uuring aitab välja selgitada piirkondade koostöövõimekuse tõstmise võimalused. Uuringu järel viiakse läbi seminar koostöös linnavalitsuse ja politseiga, kuhu kaasatakse vajadusel veel täiendavaid partnereid näiteks pääste või turvafirmade näol. Seminari kava koostatakse uuringust saadud sisendi põhjal. Seminaril tutvustatakse elanikele uuringu tulemusi ning koostöövõimekuse tõstmise võimalusi partnerite vahel, mille eesmärgiks on Narva linna turvalisemaks muutmine.

18.05.2016