Koostöö Moldovas

 
Koostöö arendamaks kuritegevuse ennetust Moldovas.
2012. aastal alustas Eesti Naabrivalve ühing koostööd MTÜ Eco-Razeniga arendamaks kuritegevuse ennetust ja naabrivalve liikumist Moldovas. Kuritegevuse ennetus oli Moldovas väga vähe levinud, seega otsustati õppida Eesti kogemustest ja alustati naabrivalve metoodika käivitamisega. Projekti toetas Avatud Eesti Fond ja Eesti Vabariigi Välisministeerium. Projekti raames toimusid mitmed õppekülastused Eestisse, grupp Eesti eksperte külastas ka Moldovat, et saada ülevaade kuritegevuse ennetuse valdkonnas toimuvast. Selle info põhjal koostati Moldova partnerile soovitused, kuidas võiks tegevust edasi jätkata.
 
Kuivõrd kohalikud ressursid on väga piiratud, jätkati naabrivalve liikumise levitamiseks vajalikke tegevusi Eesti Vabariigi Välisministeeriumi arengukoostööabi rahastamisel. 2013.-2014. aastal viidi läbi projekt ”Kogukonna turvalisuse arendamine Moldova maapiirkondades läbi Eesti Naabrivalve kogemuse.” Projekti raames toimusid Moldovas mitmed koolitused naabrivalvest ja kuritegevuse ennetusest erinevatele sihtgruppidele: politseinikud, Siseministeeriumi ametnikud, elanikud jne. Meedia abil tutvustati elanikkonnale kuritegevuse ennetuse sisu ja vajalikkust. Aasta jooksul loodi 40 naabrivalve sektorit kolmes erinevas maakonnas. 
 
2014. aasta juulis alustati Eesti Vabariigi Välisministeeriumi arengukoostööabi toel jätkuprojektiga ”Kogukonna turvalisuse arendamine Moldova maapiirkondades läbi Eesti Naabrivalve kogemuse II.” Selle projekti raames keskendutakse koostööle juba loodud naabrivalve sektoritega, neile korraldatakse regulaarseid kohtumisi ja koolitusi. Paralleelselt luuakse muidugi ka uusi naabrivalve sektoreid. Lisaks toimub kaks õppekülaskäiku Eestisse – üks politseinikele ja teine omavalitsuste juhtidele ja MTÜde esindajatele. Olulisemateks tegevusteks on veel naabrivalve tagasiside küsitluse läbiviimine, Turvapäeva korraldamine, koolitused politseinikele ja vabaühenduste esindajatele. Projekti loomulikuks osaks on aktiivne suhtlemine meediaga ja interaktiivsete suhtluskanalite kasutamine elanike informeerimiseks naabrivalve võimalustest.
 
Lisainformatsioon projekti kohta: Tiina Ristmäe tiina@naabrivalve.ee

Täname projekti rahastajat Välisministeeriumi.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.