Koolituskava

 
1. MTÜ Eesti Naabrivalve infomaterjalide tutvustamine ja kasutamise õpetamine. Nõuanded piirkonna turvalisuse parandamiseks.
Läbiviijad: MTÜ Eesti Naabrivalve/politsei esindaja
Sisu: Töötatakse läbi naabrivalve õppe-ja infomaterjalid, antakse nõu, kuidas neid kõige otstarbekam on kasutada. Lisaks jagatakse juhiseid ja nõuandeid turvalisuse parandamiseks sektoris. Politsei tutvustab piirkonna suurimaid kuritegevuse probleeme, annab elanikele nõuandeid ohtude ennetamiseks ja vältimiseks ning juhendab, kuidas politseile infot edastada.
Kestvus: 45 minutit
 
2. Lukustusturvalisus
Läbiviijad: vastavalt sobivale teenusepakkujale
Sisu: millest sõltub lukkude/uste turvalisus; kuidas hinnata erinevate lukkude turvalisust ja kuidas head lukku ära tunda? Lukusoovitused erinevatele ustele. jne.
Kestvus: 45 minutit kuni vastavalt elanike huvile
 
3. Üldturvalisus
Läbiviijad: vastavalt sobivale teenusepakkujale
Sisu: käitumine erinevates ohuolukordades tänaval ja kodus.
Kestvus: 2 tundi kuni vastavalt elanike huvile
 
4. Käitumine kriisiolukorras
Läbiviijad: vastavalt sobivale teenusepakkujale
Sisu: inimese käitumine kriisiolukorras on erinev. Räägitakse, kuidas töötab kriisisituatsioonis aju ja kuidas saab ennast sellisteks olukordadeks ettevalmistada.
Kestvus: 4 tundi kuni vastavalt elanike huvile
 
5. Tuleohutus
Läbiviijad: vastavalt sobivale teenusepakkujale
Sisu: lisaks teoreetilisele osale, kus tutvustakse tuleohutusega seonduvat, on koolitusel osalejatel võimalus ka ise tuld kustutada.
Kestvus: 3 tundi kuni vastavalt elanike huvile
 
8. Metall-ja turvaväravad
Läbiviija: vastavalt sobivale teenusepakkujale
Sisu: räägitakse metallaedadest ja väravatest ning nende automaatikast, selgitatakse toodete erinevusi ja kasutamise võimalusi. Antakse soovitusi ja nõuandeid sobiva värava või aia ehitamiseks.
Kestvus: 1 tund kuni vastavalt elanike huvile
 
9. Ohvriabi
Läbiviija: MTÜ Ohvriabi
Sisu: kuriteo- ja õnnetuseohvrite abistamise süsteemi tutvustamine, MTÜ Ohvriabi teenuste sisu ja eesmärgi selgitamine.
Kestvus: 45 minutit
 
10. Tehnilised lahendused turvalisuse parandamiseks
Läbiviija: vastavalt sobivale teenusepakkujale
Sisu: räägitakse turvasüsteemide projekteerimisest, paigaldusest ja hooldusest. Missugust lahendust turvaprobleemidele pakub turvasüsteem?
Kestvus: 45 minutit
 
11. Esmaabi
Läbiviija: vastavalt sobivale teenusepakkujale
Sisu: esmaabi põhivõtted, teooria ja praktika
Kestvus: 3 tundi kuni vastavalt elanike huvile
 
12. Liiklusseadus
Läbiviija: politsei esindaja, Maanteeameti esindaja
Sisu: Liiklusseaduse tutvustamine
Kestvus: 2 tundi
Lisainfo: igale osalejale tasuta helkurvest
 
13. Internetiohud lastele
Läbiviija: politsei esindaja
Sisu: Räägitakse internetis varitsevatest ohtudest, koolitus on suunatud kooliealistele
Kestvus: 1,5 tundi
 
14. Internetiohud lastevanematele, täiskasvanutele
Läbiviija: politsei esindaja
Sisu: Räägitakse internetis varitsevatest ohtudest, selgitatakse millele peaks pöörama tähelepanu, kui arvutit kasutavad lapsed
Kestvus: 1,5 tundi
 
15. Hädaseisund, hädakaitse piirid
Läbiviija: politsei esindaja
Sisu: Tutvustatakse seadusandlust, kirjeldatakse hädaseisundit ja seaduses lubatud hädakaitse teostamise võimalusi, tuuakse näiteid praktikast selgitamaks, millal võib oma elu ja tervist/kodu/vara kaitses ise seadusega vastuollu minna.
Kestvus: 2 tundi
 
16. Lähisuhtevägivald
Läbiviija: politsei esindaja, sobiv teenusepakkuja
Sisu: Mis on lähisuhtevägivald, selle alaliigid, mida ütleb seadus, kas naabruskond peaks sekkuma ning kuidas sekkuda
Kestvus: 2 tundi
 
Koolituste läbiviimise ja osalemise kord:
  1. Osalejate arv – erinev vastavalt koolituse sisule. Osalejate arv lepitakse kokku iga koolituse puhul eraldi. Kõikide koolituste puhul on minimaalseks osalejate arvuks 10 inimest.
  2. Tellimine – koolituste tellimiseks palun kontakteeruda oma piirkonna sektori vanemaga, koolituslehel olevatel kontaktidel või oma piirkonna naabrivalve projektijuhiga, siis lepitakse kokku koolituse konkreetne sisu,  toimumise aeg ja koht.
  3. Tasu – koolitused on naabrivalve sektorite liikmetele tasuta. Mitteliikmel on võimalus koolitus tellida tasu eest, soovi korral koostame hinnapakkumise.
  4. Mitme koolitusteema ühendamine – ühele koolitusele võib planeerida ka erinevate teemade tutvustamine (näiteks naabrivalve infomaterjalide tutvustamine ja üldturvalisus vm). Palume sektorite liikmetel sobivad teemad välja valida ja need läbi sektori vanema ühingule edastada.