Uuringud

 

Naabrivalve uuringud


MTÜ Eesti Naabrivalve küsitlused naabrivalve sektori liikmete hulgas 2004. ja 2006. aastal viidi läbi koostöös Tartu Ülikooli Humanitaar- ja Sotsiaalteaduskonnaga naabrivalve sektorite tagasiside uuringud. Telefoniintervjuud  sektori liikmetega toimusid juhuvalimi alusel. Valimi piirkondadeks võeti suuremad Eesti omavalitsused - Harjumaa, Tallinn, Narva, Viljandi.

Uuringu eesmärgiks oli teada saada sektori liikmete arvamus naabrivalve mõjule nende kodukandis - missugused muutused olid toimunud piirkonna turvalisuses ja heakorras, kuidas olid paranenud suhtlemine naabrite, politsei ja kohaliku omavalitsusega.