Ajalugu

 
Naabrivalve liikumine sai alguse Ameerikas aastakümneid tagasi. Tänases Eestis on naabrivalve elanike ühendus selleks, et vähendada anonüümsust ja olla abiks oma naabritele. Kuigi naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, on meie tegevuse eesmärgiks tegeleda turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõistes.

Naabrivalve põhiideeks on: „Kui näed, siis reageeri!“. Tihti on inimestel väärtuslikke tähelepanekuid ja informatsiooni erinevate rikkumiste ja puudujääkide kohta, mis kahjuks jäävadki naabrite omavaheliste juttude tasemele ega jõua nende ametkondadeni, kes aitaks probleeme lahendada. Selleks, et informatsioon õigesse kohta jõuaks on igal naabrivalvega ühinenud inimesel oma naabrite ning politsei, kohaliku omavalitsuse, munitsipaalpolitsei ning naabrivalve projektijuhi kontaktandmed. Lisaks annab ühing välja infomaterjale, premeerib kord aastas aktiivsemaid naabrivalve sektoreid, korraldab naabrivalve sektori liikmetele tasuta turvaalaseid koolitusi. Eesti Naabrivalvel on mitmeid lepingupartnereid, kelle toodetelt ja teenustelt saavad naabrivalvega liitunud soodustusi.

Naabrivalve sektoriks on tavaliselt kas üks ühistu või keskmiselt 10 maja ühest kvartalist. Sektoril on oma sektori vanem, kes on kontaktisikuks koostööpooltele ning kes levitab partnerite infot oma naabrivalve sektoris.

Naabrivalvega liitumise lepingule kirjutavad alla Eesti Naabrivalve, kohalik omavalitsus, politsei, Munitsipaalpolitsei Amet (Tallinnas) ning loodava sektori esindajana selle vanem. Leping Eesti Naabrivalve ühinguga tähendab eelkõige igakülgset abi ja teavet ühise töö korraldamiseks naabrite ja teiste lepingu osapoolte vahel.

Naabrivalvega liitumine julgustab inimesi teatama tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ei sekkunud. Meil kõigil on turvalisem teades, et häda korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks.

Naabrivalve raames on algatatud mitmesuguseid tegevusi – mõnes sektoris käiakse regulaarselt patrullimas, teises korraldatakse igal suvel noortele vaba aja tegevusi ja kolmandas on koristustalgud. Ühing toetab alati sektorite initsiatiivi ja aitab kaasa nii nõu kui ka jõuga. Naabrivalve sektori probleem on ka ühingu probleem ning me üritame leida koos sektoriga võimalikke lahendusi.

Naabrivalve ühingu üldeesmärgid:
  • Olemasolevate naabrivalve sektorite tegevuse toetamine ja nõustamine.
  • Naabrivalve liikumise põhimõtete tutvustamine, propageerimine ja uute naabrivalve sektorite moodustamine.
  • Koostöö olemasolevate partneritega, kontakti hoidmine ja info vahetamine, valmisolek uuteks koostöövõimalusteks ja -partneriteks.