Luunja vald

Kaare
Sektor loodi 25.09.2009
Selles sektorid on liikmeid 29 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 29 kodu.