Võru vald

Plessi küla sektor
Sektor loodi 21.06.2006
Sektoris on 16 liiget. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.
Mäeküla
Sektor loodi 26.06.2009
Sektoris on 19 liiget. Naabrivalvesse kaasati 13 kodu.
Tsolgo-Pille
Sektor loodi 27.07.2015
Sektoris on 24 liiget. Naabrivalvesse kaasati 23 kodu.
Lauga
Sektor loodi 27.07.2015
Sektoris on 8 liiget. Naabrivalvesse kaasati 7 kodu.
Verijärve
Sektor loodi 20.09.2016
Sektoris on 15 liiget. Naabrivalvesse kaasati 15 kodu.