Võru vald

Tsolgo-Pille
Sektor loodi 27.07.2015
Selles sektorid on liikmeid 24 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 23 kodu.
Lauga
Sektor loodi 30.11.-0001
Selles sektorid on liikmeid 8 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 7 kodu.
Verijärve
Sektor loodi 20.09.2016
Selles sektorid on liikmeid 15 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 15 kodu.
Mäeküla
Sektor loodi 26.06.2009
Selles sektorid on liikmeid 20 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 14 kodu.
Plessi küla sektor
Sektor loodi 21.06.2006
Selles sektorid on liikmeid 16 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.