Kose vald

Rõõsa küla
Sektor loodi 04.11.2004
Selles sektorid on liikmeid 21 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 14 kodu.
Sõmeru
Sektor loodi 24.04.2015
Selles sektorid on liikmeid 5 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 5 kodu.
Pärtlimäe
Sektor loodi 05.02.2001
Selles sektorid on liikmeid 8 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 8 kodu.
Sõmeru 2
Sektor loodi 05.12.2019
Selles sektorid on liikmeid 10 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 8 kodu.