Lüganuse vald

Kiviõli I
Sektor loodi 28.03.2003
Selles sektorid on liikmeid 5 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 5 kodu.
Püssi 1
Sektor loodi 07.03.2002
Selles sektorid on liikmeid 32 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 32 kodu.