Saaremaa vald

Ohtja sektor
Sektor loodi 31.05.2011
Selles sektorid on liikmeid 8 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 8 kodu.
Silla küla
Sektor loodi 31.05.2011
Selles sektorid on liikmeid 9 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 6 kodu.
Torni
Sektor loodi 17.02.2009
Selles sektorid on liikmeid 21 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 14 kodu.
Rootsi
Sektor loodi 27.01.2010
Selles sektorid on liikmeid 28 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 28 kodu.
Uue tänava
Sektor loodi 15.05.2013
Selles sektorid on liikmeid 9 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 8 kodu.
Hariduse
Sektor loodi 27.09.2007
Selles sektorid on liikmeid 43 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 25 kodu.
Tõrise
Sektor loodi 10.06.2010
Selles sektorid on liikmeid 9 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 9 kodu.
Sikassaare
Sektor loodi 25.01.2016
Selles sektorid on liikmeid 4 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 4 kodu.