Kadrina vald

Loobu
Sektor loodi 21.07.2010
Selles sektorid on liikmeid 6 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 5 kodu.
Jürimõisa
Sektor loodi 22.12.2014
Selles sektorid on liikmeid 19 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.
Ama
Sektor loodi 25.10.2016
Selles sektorid on liikmeid 10 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 10 kodu.
Kadrina Nooruse tänav
Sektor loodi 12.12.2016
Selles sektorid on liikmeid 5 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 5 kodu.
Kolu küla
Sektor loodi 24.09.2015
Selles sektorid on liikmeid 13 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 12 kodu.
Vatku-Nõmme
Sektor loodi 03.10.2017
Selles sektorid on liikmeid 7 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 6 kodu.