Kehtna vald

Valtu-Nurme
Sektor loodi 11.10.2011
Selles sektorid on liikmeid 27 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 17 kodu.
Saunaküla
Sektor loodi 17.06.2010
Selles sektorid on liikmeid 13 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 13 kodu.
Lokuta
Sektor loodi 25.09.2013
Selles sektorid on liikmeid 19 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 18 kodu.
Kärpla küla
Sektor loodi 09.08.2014
Selles sektorid on liikmeid 16 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 13 kodu.
Nõlva
Sektor loodi 28.12.2015
Selles sektorid on liikmeid 8 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 6 kodu.
Ohekatku
Sektor loodi 12.09.2018
Selles sektorid on liikmeid 4 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 4 kodu.