Põlva vald

Valgemetsa
Sektor loodi 23.09.2011
Selles sektorid on liikmeid 36 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 30 kodu.
Leevijõe
Sektor loodi 16.01.2012
Selles sektorid on liikmeid 33 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 34 kodu.
Viisli küla
Sektor loodi 18.07.2014
Selles sektorid on liikmeid 16 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 16 kodu.
Tännassilma
Sektor loodi 17.04.2015
Selles sektorid on liikmeid 35 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 33 kodu.
Hatiku
Sektor loodi 06.09.2010
Selles sektorid on liikmeid 16 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 16 kodu.
Taevaskoja sektor
Sektor loodi 18.07.2006
Selles sektorid on liikmeid 31 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 31 kodu.