Häädemeeste vald

Uulu
Sektor loodi 22.09.2015
Selles sektorid on liikmeid 9 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 9 kodu.
Võiste Keskuse
Sektor loodi 30.11.2015
Selles sektorid on liikmeid 47 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 45 kodu.
Mereküla
Sektor loodi 09.02.2017
Selles sektorid on liikmeid 11 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.
Kalev
Sektor loodi 14.01.2008
Selles sektorid on liikmeid 14 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 9 kodu.
Sadama
Sektor loodi 24.09.2007
Selles sektorid on liikmeid 6 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 6 kodu.