Tõrva vald

Riidaja küla
Sektor loodi 30.04.2019
Sektoris on 8 liiget. Naabrivalvesse kaasati 9 kodu.