Lääneranna vald

Lihula Uus
Sektor loodi 09.04.2014
Sektoris on 16 liiget. Naabrivalvesse kaasati 16 kodu.
Koonga
Sektor loodi 22.09.2016
Sektoris on 11 liiget. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.
Oidrema
Sektor loodi 28.04.2018
Sektoris on 17 liiget. Naabrivalvesse kaasati 18 kodu.
Jänistvere-Irta-Nedremaa
Sektor loodi 21.06.2018
Sektoris on 11 liiget. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.