Lääneranna vald

Lihula Uus
Sektor loodi 09.04.2014
Selles sektorid on liikmeid 16 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 16 kodu.
Koonga
Sektor loodi 22.09.2016
Selles sektorid on liikmeid 11 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.
Oidrema
Sektor loodi 28.04.2018
Selles sektorid on liikmeid 17 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 18 kodu.
Jänistvere-Irta-Nedremaa
Sektor loodi 01.01.1970
Selles sektorid on liikmeid 11 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.