Haapsalu linn

Nõmme küla 2
Sektor loodi 05.02.2016
Selles sektorid on liikmeid 14 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 12 kodu.
Pärna
Sektor loodi 12.09.2001
Selles sektorid on liikmeid 7 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 7 kodu.
Sambla
Sektor loodi 02.10.2003
Selles sektorid on liikmeid 12 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.
Kase
Sektor loodi 28.12.2015
Selles sektorid on liikmeid 13 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 19 kodu.
Haudejaama
Sektor loodi 11.03.2004
Selles sektorid on liikmeid 17 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 17 kodu.
Kiideva Külaselts
Sektor loodi 09.08.2017
Selles sektorid on liikmeid 29 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 29 kodu.
Looduse
Sektor loodi 28.12.2005
Selles sektorid on liikmeid 19 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 18 kodu.