Saarde vald

Kooli-Alevi
Sektor loodi 12.07.2014
Selles sektorid on liikmeid 17 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 18 kodu.
Kilingi-Nõmme
Sektor loodi 01.01.1970
Selles sektorid on liikmeid 1 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 1 kodu.
Saarde
Sektor loodi 01.01.1970
Selles sektorid on liikmeid 20 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 21 kodu.