Raasiku vald

Tõhelgi
Sektor loodi 12.01.2009
Selles sektorid on liikmeid 20 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 16 kodu.
Kurgla
Sektor loodi 13.03.2006
Selles sektorid on liikmeid 19 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 17 kodu.
Liivaaugu
Sektor loodi 24.04.2009
Selles sektorid on liikmeid 23 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 15 kodu.
Mallavere-Pikevere
Sektor loodi 05.09.2007
Selles sektorid on liikmeid 15 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 12 kodu.
Raasiku 1
Sektor loodi 24.04.2009
Selles sektorid on liikmeid 10 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 9 kodu.
Kullipesa
Sektor loodi 15.08.2015
Selles sektorid on liikmeid 24 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 24 kodu.