Elva vald

Kipastu-Utukolga
Sektor loodi 08.10.2012
Selles sektorid on liikmeid 21 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 19 kodu.