Elva vald

Kipastu-Utukolga
Sektor loodi 08.10.2012
Sektoris on 21 liiget. Naabrivalvesse kaasati 19 kodu.