Mustvee vald

Võidu
Sektor loodi 20.03.2013
Selles sektorid on liikmeid 15 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 15 kodu.
Ööbiku tänav
Sektor loodi 20.03.2013
Selles sektorid on liikmeid 12 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 10 kodu.
Metsanurme
Sektor loodi 14.10.2014
Selles sektorid on liikmeid 21 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 7 kodu.
Nõmme Lohusuu
Sektor loodi 10.11.2016
Selles sektorid on liikmeid 7 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 7 kodu.
Nõmme
Sektor loodi 13.11.2017
Selles sektorid on liikmeid 4 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 4 kodu.
Metsanurga
Sektor loodi 26.10.2018
Selles sektorid on liikmeid 18 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 18 kodu.
Kääpa
Sektor loodi 04.06.2019
Selles sektorid on liikmeid 7 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 7 kodu.