Põltsamaa vald

Kalme küla
Sektor loodi 24.10.2013
Sektoris on 34 liiget. Naabrivalvesse kaasati 34 kodu.
Annikvere
Sektor loodi 22.12.2009
Sektoris on 25 liiget. Naabrivalvesse kaasati 14 kodu.
Umbusi
Sektor loodi 11.05.2010
Sektoris on 9 liiget. Naabrivalvesse kaasati 8 kodu.