Põltsamaa vald

Kalme küla
Sektor loodi 24.10.2013
Selles sektorid on liikmeid 34 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 34 kodu.
Annikvere
Sektor loodi 22.12.2009
Selles sektorid on liikmeid 25 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 14 kodu.
Umbusi
Sektor loodi 11.05.2010
Selles sektorid on liikmeid 9 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 8 kodu.