Nõo vald

Meeri suvilad
Sektor loodi 09.11.2016
Selles sektorid on liikmeid 25 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 25 kodu.