Nõo vald

Meeri suvilad
Sektor loodi 09.11.2016
Sektoris on 25 liiget. Naabrivalvesse kaasati 25 kodu.