Märjamaa vald

Põlli
Sektor loodi 18.12.2003
Selles sektorid on liikmeid 26 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 25 kodu.
Kõrtsuotsa,Rassiotsa,Paaduotsa ja Suurküla
Sektor loodi 25.06.2014
Selles sektorid on liikmeid 38 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 22 kodu.
Mini-Priit sektor
Sektor loodi 30.06.2009
Selles sektorid on liikmeid 13 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 9 kodu.
Naistevalla
Sektor loodi 04.10.2010
Selles sektorid on liikmeid 69 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 29 kodu.
Ohukotsu
Sektor loodi 28.07.2005
Selles sektorid on liikmeid 27 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 23 kodu.
Soosalu
Sektor loodi 04.10.2010
Selles sektorid on liikmeid 12 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.
Teenuse sektor
Sektor loodi 19.04.2004
Selles sektorid on liikmeid 24 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 24 kodu.
Varbola
Sektor loodi 28.03.2014
Selles sektorid on liikmeid 5 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 5 kodu.