Tori vald

Sauga aed
Sektor loodi 18.11.2012
Selles sektorid on liikmeid 30 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 20 kodu.
Jõeringi
Sektor loodi 31.08.2009
Selles sektorid on liikmeid 15 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 13 kodu.
Oja sektor
Sektor loodi 12.03.2010
Selles sektorid on liikmeid 17 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 11 kodu.
Farmeri
Sektor loodi 09.06.2010
Selles sektorid on liikmeid 44 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 32 kodu.