• Märkmed õppesessiooni läbiviimiseks

Õppesessiooni läbiviimine

Iga õppesessiooni läbiviimiseks vajalikud märkmed on antud kompleksse kogumina ja sisaldavad kogu informatsiooni, mida selle õppesessiooni läbiviimiseks vaja on. Siiski on vaja enne õppesessioonide läbiviimist teha ettevalmistusi:

  • lugeda läbi iga peatüki teemaarenduse märkmed;
  • lugeda tähelepanelikult läbi õppesessiooni läbiviimiseks vajalikud märkmed;
  • teha ise vajalikke täiendusi ja märkmeid lisamaterjali lehtede vabadel servadel;
  • kontrollida, kas kõigile osalejatele on tehtud koopiad vajalikest abimaterjalidest ja faktimaterjalidest;
  • vajadusel teha kodus õppesessioonide läbiviimise proove.

Kui te pole harjunud inimeste ees esinema või loenguid läbi viima, peaksite läbi töötama esinemisi ja ettekandeid käsitleva peatüki, mis annab avalikeks esinemisteks häid näpunäiteid.

Vajalikud materjalid

Enamus õppesessioonideks ei ole vaja erilist varustust peale kirjutusvahendite, paberi ja jaotusmaterjalide.

Spetsiaalset varustust ja materjale on vaja järgmisteks õppesessioonideks:

  • avalikkusele suunatud reklaammaterjale käsitleva peatüki juures - koopiad ajalehtedest, ajakirjadest ja reklaamidest;
  • videomagnetofon teabevahetust ja koosolekuid käsitlevate peatükkide juures.

Võimalusel võib kõikide õppesessioonide juures kasutada ka tahvlit ja markereid/kriiti, et oleks võimalik rühmaülesannete puhul üles märkida arutelude tulemusi.

Materjali kohandamine

Kuigi õppematerjali peatükid on terviklikud ja küllaldased, võib neid alati laiendada ja kohandada, kasutada lisamaterjale, käsitleda teemat sügavamalt või anda teemale kohalik dimensioon.

Õppesessioonidel võivad esineda eksperdid, kes annaksid oma panuse teatud teemade laiemaks ja sügavamaks käsitlemiseks.