• Ühingu 2018 aasta majandusaasta aruanne

MTÜ Eesti Naabrivalve
Majandusaasta aruanne
01.01.2016 – 31.12.2016

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116                          Majandusaasta aruanne 2018. a.jpg

Registrikood: 80130248
Sidevahendid:

  • Tel: +372 6 522 522
  • GSM: +372 5 136 630
  • Fax: +372 6 522 522
  • E-post: info@naabrivalve.ee 

TEGEVUSARUANNE 2018

 

Eesti Naabrivalve ühingu põhikirjalisi eesmärke täitsid 2017. aastal järgnevad peamised tegevusvaldkonnad:

1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine;
2. Naabrivalve liikumise edendamine;
3. Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö.
4. Üksi elavatele eakatele mõeldud häirenuputeenus
5. Kampaaniad Hea Naaber ja Hea Ametnik
 
Eesti Naabrivalve
2017. a. majandusaasta aruanne
MTÜ Eesti Naabrivalve usaldusväärne ja pädev partner lisaks elanikele ka politseile, päästele kui ka kohalikule omavalitsusele ja teistele
ametiasutustele, mistõttu kutsutakse ühingut üha enam osalema messidele ja ohutuspäevadele ning esinema ettekannetega erinevatele
turvalisust puudutavatele seminaridele ja konverentsidele. Elanikkonna hulgas on naabrivalve tuntud tegevus ja info naabrivalvega liitumise
kohta on kergesti kõigile leitav. Naabrivalve on endiselt lihtne ja populaarne kogukonna turvalisuse tõstmise viis, mis toimub vabatahtlikkuse
alusel. Liikumise moto seisneb põhimõttes: hooli, märka, reageeri.
Täpsema lisainformatsiooni ja ülevaateid projektidest leiab ühingu kodulehelt www.naabrivalve.ee.
Marek Väljari
Tegevjuht
Märts 2018