• Kiviõli linn
  1. Kiviõli 1 sektor loodi 28.03.2003 aastal. Kiviõli 1 sektori moodustavad IIrvala tee tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 5 kodu.