• Õppematerjal

Naabrivalve õppematerjal

See õppematerjal on välja töötatud Suurbritannia Naabrivalve Ühingu poolt ning tõlgitud Eesti Justiitsministeeriumi abiga. Kõik õigused on kaitstud.

Sissejuhatus

Peatükkide ülesehitus

Peatükkide ülevaade

Kuidas seda õppematerjali kasutada?

Koolituse planeerimine

Teemat arendavad märkmed

Märkmed õppesessiooni läbiviimiseks

Vajalikud materjalid

Väljaõppekontseptsioon

NB! Järgnev on kokkuvõtlik ülevaade tervest õppematerjalist, kogu materjali võite lähemalt endale laadida siit:

PDF-formaadis dokument: naabrivalve_oppematerjal.pdf (774kb)