• Eesti Naabrivalve ühingu häirenupu teenuse elluviimise käik
Projekti elluviimise käik

Eesti Naabrivalve ühing viib häirenupu teenust ellu projekti "Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil" raames. Häirenupu teenuse elluviimise käiguga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Lisainformatsioon:
Liina Kirsipuu
„Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ projektijuht
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tel: 50 625 88
E-mail: liina.kirsipuu@naabrivalve.ee