• Valitsemise valvurid
Valitsemise valvurid jälgivad, kuidas valitsus viib ellu oma lubadusi
Poliitikauuringute Keskus Praxis algatas 2011 aasta lõpus projekti „Valitsemise valvurid“, mille eesmärk on pöörata tähelepanu valitsuse tegevusprogrammi rakendamisele. Projekti on kaasatud nii valitsusväliseid asjatundjaid kui kodanikuühendusi, kes jälgivad ja kommenteerivad tegevusprogrammi kõikides poliitikavaldkondades. Turvalisuse valdkonna lubaduste elluviimist monitoorib ja analüüsib ka Eesti Naabrivalve ühing. 
Ühingu poolt vastutab projektis osalemise ja tegevuste elluviimise eest Tiina Ristmäe (tiina@naabrivalve.ee) , telefon 56 453 080.
Projekti eesmärgist:
Pärast valimisi kipub avalik diskussioon poliitiliste ja ametkondlike valikute üle vaibuma ning otsuste ettevalmistamine jääb kabinetivaikusse -  poliitikute ja ametnike teha. Kodanikuühiskond võtab meedia kõrval järjest aktiivsemat rolli valitsuse partnerina ja kriitikuna. Valitsemise valvurid on poliitiliselt sõltumatud asjatundjad, kes  jälgivad valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva.
Miks just valitsuse tegevusprogramm?
Tegevusprogramm koondab poliitilised suunad ning ametnike olulisemad tegevused järgmise nelja aasta jooksul. Koos riigieelarve strateegia ja iga-aastaste riigieelarvetega on see peamine töö-ülesanne, mille valijad on valitsusele andnud.
Tegevused on tulnud 2011.aasta valimistel antud lubadustest. Seega pärinevad need kas IRL või Reformierakonna valimisplatvormist või on tekkinud valitsusliidus ühiselt.
Kes on valitsemise valvurid?

Valvurid on sõltumatud vaatlejad, kes  annavad hinnangu  selle kohta, kuidas  plaanid tegelikkuses täituvad.    Valvurid ei koosta valitsuse tegevuse aruannet  - see on riigikantselei töö. Valvurite hinnangud käivad selle kohta, kas lubadused on  mõistlikult ellu viidud ja eesmärgid saavutatud. Kogume  infot  tulemuste kohta  ning jagame seda avalikult. ERRi veebiportaalis  valvurid.ee saavad  arvamust avaldada kõik huvilised. Nii saab valitsus kasulikku ja mitmekesist tagasisidet,  sealhulgas nii ausat kriitikat  kui tunnustust kordaminekutele.
Veebikeskkonda haldavad ERR ja Praxis. Valvurid on Arvi Hamburg (TA Energeetikanõukogu); Eesti Juristide Liit; Eesti Maaomavalitsuste Liit; Eesti Maavarade Ühing; Eesti Patsientide Esindusühing; Eesti Üliõpilaskondade Liit; Eestimaa Looduse Fond; EMSL (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit); EPKK (Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda); e-Riigi Akadeemia; Kadri Koreinik (Võru Instituut); Kaitseuuringute Keskus; Kaubandus-Tööstuskoda; Keskkonnaõiguse Keskus; Korruptsioonivaba Eesti; Krista Kerge (Tallinna Ülikool); Kristina Kallas (MTÜ Pagulasabi); Külaliikumine Kodukant; Lapse Huvikaitse Koda; LEADER programm; Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon; Maavarade Ühing, Marko Lõhmus (Kultuurikoja liige); MTÜ Eesti Naabrivalve; Peep Nemvalts (Tallinna Ülikool); SEI Tallinn; Sisekaitseakadeemia jt
Kontakt: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Hille Hinsberg, hille.hinsberg@praxis.ee
MTÜ Eesti Naabrivalve, Tiina Ristmäe, tiina@naabrivalve.ee
Valvurite tegevust toetab Avatud Eesti Fond – www.oef.org.ee