• Eesti Naabrivalve ühingu koolitusvõimekuse suurendamine
 

Eesti Naabrivalve ühingu koolitusvõimekuse suurendamine.

Projekti tegevused viiakse läbi 1.veebruar-31.detsember 2011. Projekti eelarve.xls

Projekti eesmärk on suurendada Eesti Naabrivalve ühingu töötajate teadlikkust turvalisuse valdkonnas ning luua ühingusisene koolitajate võrgustik, kes on edaspidi pädevad ise koolitama ning turvavaldkonnas nõustama. Projekti teises osas plaanime värskelt väljaõppinud koolitajaid rakendada koolituste läbiviimisel elanikele ning turvaanalüüside koostamisel naabrivalve sektoritele. Projekt kestab kokku 11 kuud, koolitusprogrammis osaleb vähemalt 10 ühingu töötajat.

Projekti planeeritud ajakava:  

Aeg (kuu) 

Tegevus 

  veebruar

Projekti ettevalmistus, koolituse läbiviija leidmine ja ajakava koostamine. Lepingute sõlmimine arendusjuhtidega 

 märts 

 Esimese koolitusmooduli läbiviimine, naabrivalve arendamine piirkondades. 

 aprill 

Kahe järgmise koolitusmooduli läbiviimine, naabrivalve arendamine piirkondades 

 mai 

 Viiakse läbi neljas ja viies koolitusmoodul, naabrivalve arendamine piirkondades. Koolituste ja teenuste nimekirja uuendamine. 

 juuni 

 Viiakse läbi viimane moodul koolituse programmist. Koolituse hinnang ja kokkuvõtte. naabrivalve arendamine piirkondades 

 juuli 

 Arendusjuhid töötavad oma piirkonnas naabrivalve arendamise eesmärgil. Koolitusel saadud õppematerjalide läbitöötamine, kohandamine iseseisvate koolituste läbiviimiseks 

 august 

 Arendusjuhid töötavad oma piirkonnas naabrivalve arendamise eesmärgil. Koolitusel saadud õppematerjalide läbitöötamine, kohandamine iseseisvate koolituste läbiviimiseks 

September

Koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine naabrivalve sektorite liikmetele, naabrivalve huvilistele, koostööpartneritele 

Oktoober 

Koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine naabrivalve sektorite liikmetele, naabrivalve huvilistele, koostööpartneritele

 November

 Koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine naabrivalve sektorite liikmetele, naabrivalve huvilistele, koostööpartneritele 

Detsember

 Täiendkoolituse läbiviimine. Projekti kokkuvõtete tegemine, tagasiside analüüsimine, 2012 koolitustegevuste planeerimine. Projekti aruandluse koostamine

  Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital