• Naabrivalve ühingu projektid 2011 aastal

Eesti Naabrivalve ühingu koolitusvõimekuse tõstmine

Projekti eesmärk on suurendada Eesti Naabrivalve ühingu töötajate teadlikkust turvalisuse valdkonnas ning luua ühingusisene koolitajate võrgustik, kes on edaspidi pädevad ise koolitama ning turvavaldkonnas nõustama.

Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil

Projekti eesmärk on välja töötada teenus, mis tagaks õnnetuste kiire avastamise läbi GSM sidel baseeruva tehnika ning sellele järgneva kiire ja operatiivse reageerimise kaasates vabatahtlikke, et luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele.