• Ühingu projektid 2009
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel elluviidav projekt Eesti Naabrivalve ühingu tegevusvõimekuse ühtlustamine ja arendamine.

Projekti kirjeldus

Eesmärgid
Projekti eesmärk on Eesti Naabrivalve ühingu arendamine, et ühingu töötajad ja vabatahtlikud  suudaks  tegutseda kvaliteetselt ja sarnase suutlikkusega kogu Eestis.
Soovime projektitoetuse abil võtta tööle uusi projektijuhte viide maakonda üle Eesti ning ühtlustada kõikide ühingu projektijuhtide väljaõppe ja tegevuse. Projekti esimeses etapis võtame tööle viis uut maakondlikku projektijuhti, sobivad inimesed saavad vajaliku väljaõppe ning asuvad tööle oma maakonnas. Esimese etapi lõpuks soovime välja töötada Eesti Naabrivalve ühingu arengukava 2010-2015.  
Projekti teises etapis keskendume kõikide ühingu projektijuhtide töö kvaliteedi ja tulemuslikkuse suurendamisele, kus koolitused ja regulaarsed kokkusaamised on metoodika, mida kasutame ühingu töötajate arendamiseks, motiveerimiseks ja tööks vajalike oskuste õpetamiseks. Peame oluliseks, et projekti esimeses etapis välja töötatud arengukava saaks töövahendiks kõikidele projektijuhtidele ja et välja töötatud dokumendid lihtsustaksid projektijuhtide tööd. Arengukava elluviimiseks koostame projekti teises etapis 2010 aasta tegevuskava. Naabrivalve sisu ja võimaluste laiemaks levimiseks viime läbi teavituskampaania, mis kutsub inimesi üles külastama ühingu kodulehekülge, kus on olemas vajalik teave ja kontaktid, kust lisainfot saada.
Kaks projekti etappi tervikuna aitavad kaasa naabrivalve liikumise kvalitatiivsele kui ka kvantitatiivsele arengule Eestis. Leiame, et hetkel puuduolev regionaalne võimekus ühtmoodi naabrivalve liikumist arendada pärsib ühingu tegevuse laienemist ning ka kvaliteeti.

    Loe projekti täispikka kirjeldist siit.

Tegevused piirkondade kaupa:
Raplamaa
Järvamaa 
Pärnumaa 
Lääne-Virumaa