• Eesti Naabrivalve koostöösoodustused

 
EESTI NAABRIVALVE KOOSTÖÖPARTNERID
Kõikide nende firmade tooteid-teenuseid saate soodushinnaga, kui pöördute Eesti Naabrivalve ühingu või vastava ettevõtte poole (tel.: 6522522; 5136630, info@naabrivalve.ee)
 
Firma
Mida pakub
Soodustuse suurus
Kurmutec Systems OÜ
Valve- ja läbipääsusüsteemid
6556 061
10%
AS G4S
Turvateenused
1911
10% (v.a. paketid)
AS Saku Metall
Uksed
655 6232
10%
Eltis Baltic
Lukusüsteemid kortermajadele
656 3711
10-15%
OÜ Fagel
Piirdeaiad ja väravad
654 3068
10%
AssaBalt AS
Lukud
6559 101
10-20%
AS Temeko
Aiad ja väravad
51 787 26
5%
Nixor Eesti AS
Videovalve lahendused
6688818
10%
GSM Valve
Juhtmevaba koduvalve süsteem
687 0722
20% koduvalve seadmete paigalduselt-koolituselt
Niks ja Naks OÜ
Grafitieemaldus, parklate joonimine
56 479 479
10-20% vastavalt puhastatavale pinnale
AS Silmani Elekter Ltd
Elektrimaterjalid, valgustid ja nõrkvoolutooted
6711234
10%
Tamrex Ohutuse OÜ
Tule- ja tööohutuse tooted ja teenused
654 9919
7-15%, vastavalt tellitavale kogusele