• Piirkondlikud ümarlauad

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI NAABRIVALVE PIIRKONDLIKU ÜMARLAUA TÖÖKORD

 1. Mittetulundusühingu Eesti Naabrivalve  piirkondliku ümarlaua  võib luua piirkondades, kus on loodud vähemalt 10 naabrivalve sektorit.

2. Ümarlaua eesmärgiks on ühes piirkonnas tegutsevate naabrivalve sektorite ühiste huvide esindamine Ühise Tegutsemise Lepingu partnerite juures, sektorite liikmete koolitus, infovahetus ning naabrivalve sektorite töö parem korraldamine.

3. Ümarlaua võib luua iga antud piirkonnas elav sektori liige või ühingu juhatus.

4. Ühes piirkonnas võib luua ainult ühe ümarlaua, kui ühingu juhatus ei ole otsustanud teisiti.

5. Ümarlaua kokku kutsuja on kohustatud teavitama ümarlaua toimumise ajast ja kohast vähemalt 1 nädal ette kõiki piirkonnas asuvate naabrivalve sektorite vanemaid ning ühingu juhatust.

 6. Esimest korda kokku kutsutud ümarlaud on otsustusvõimeline juhul, kui selle töös osalevad vähemalt pooled piirkonnas asuvate naabrivalve sektorite vanemad.

7. Ümarlaud valib oma liikmete hulgast juhataja ja protokollija.

 8. Kõik ümarlaua koosolekud protokollitakse ning protokollid edastatakse 1 kord kuus ühingu juhatusele.

9. Kõik protokollid ja muud Ümarlaua tegevust kajastavad materjalid kuuluvad säilitamisele. Selle eest vastutab Ümarlaua poolt määratud isik.

10. Ümarlaua korralduskulud hüvitatakse ühingu juhatuse poolt sätestatud mahus 1 kord kuus.

Kinnitatud MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse koosolekul 24.01.2004.

 

Tallinnas tegutsevad piirkondlikud ümarlauad

1. Lasnamäe ümarlaud

2. Nõmme ümarlaud

3. Kadrioru ümarlaud 

4.Tõnismäe ümarlaud

5. Mustamäe ümarlaud

6. Kristiine ümarlaud

7. Põhja-Tallinna ümarlaud

Täpsem info ümarlaudade toimumiskuupäevade kohta  on Tallinna projektijuhil.