• Uudised
Üldkoosoleku kutse
21.04.2016

Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige,

olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule!


Üldkoosolek toimub 05.05.2016 algusega kell 17:30 Hotelli Sokos konverentsikeskuses, Viru väljak 4, 10111 Tallinn (registreerimine algab kell 17.15).


Üldkoosoleku päevakord:


Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.


1. ENV ühingu 2015. majandusaasta ülevaade ja  aruande  kinnitamine;

Ühingu 2015 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12, kui sellekohasest soovist meile teada annate.

2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2016;

3. Arengukava tutvustus ja kinnitamine;

4. ENV ühingu liikmemaksu  suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.

Väljavõte põhikirjast:

3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.

ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.

5. Revidendi valimine 2016 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;

6. Kohapeal tekkinud küsimused.

18.30 väike kehakinnitus, millele järgneb ekskursioon KGB muuseumis. (Üldkoosolekul osalejatele on ekskursioon tasuta)

Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 2. mai 2016

Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või  51 36 630 või info@naabrivalve.ee

 

Kohtumiseni 5. mail! Teadke, et Te olete oodatud!


Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees

 

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi