• Uudised
Justiitsministeerium toetab kuriteoennetusprojekte kahe miljoni krooniga
12.03.2007

Justiitsministeerium kuulutab välja järjekordse kuriteoennetuse projektikonkursi. Toetuse maksimaalseks suuruseks on 250 000 krooni, seda võivad taotleda Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõuniku Anu Lepsi sõnul võivad kuriteoennetusega tegelevad mittetulundusühingud taotleda ka tegevustoetust, et jätkata juba alustatud tegevusi. „Tingimuseks on see, et tegevustoetuse taotleja peab olema viimase kolme aasta vältel tegutsenud aktiivselt kuriteoennetuses ning toetust kasutatakse kogukondlikuks kuriteoennetuseks, alaealiste õigusrikkujatega või korduvalt karistatud inimestega tegelemiseks,” märkis Leps.

Projektitoetust saab taotleda tavapäraselt projektidele, mis on mõeldud süütegude toimepanemist takistavate tegevuste korraldamiseks, karistuse ära kandnud inimeste rehabiliteerimiseks, probleemsete noorte käitumisharjumuste muutmiseks või nende vanemate toetamiseks.

„Tänavu ootame ka projekte, mis tegelevad inimkaubanduse ja alaealiste vastu suunatud kuritegude ennetamisega ning alaealiste komisjonidesse või erikoolidesse suunatud noortele kavandatud sotsiaalprogrammide elluviimisega,” sõnas Anu Leps.

Projekt, millele toetust taotletakse, peab algama käesoleval aastal. Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ja muude välisfondide projektide kaasfinantseerimiseks, kui projekt on seotud eespool toodud teemadega ja on Euroopa Liidu või muust projektifondist saanud kinnituse, et seda toetatakse.

Justiitsministeerium ootab tegevustoetuse kasutamise taotlusi ja projektitaotlusi 13. aprilliks 2007.

Tegevustoestuse taotlus tuleb vormistada eesti keeles ühes eksemplaris ning esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kuriteoennetuse tegevustoetus” aadressil Tõnismägi 5a, Tallinn 15 191.

Projektitaotlus tuleb vormistada eesti keeles kahes eksemplaris ning esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kuriteoennetuse projekt” aadressil Tõnismägi 5a, Tallinn 15 191.

Otsuse toetusesaajate kohta teeb projektide hindamise komisjon kuni kahe kuu jooksul.

Täpsem info konkursi tingimuste kohta ja taotluse esitamiseks vajalikud vormid on kättesaadavad siin lingil: http://www.just.ee/27964

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi