• Uudised
Lasteaiad saavad Eesti Naabrivalve ja Falck Koolituse abil õpet!
10.09.2007

Tallinna lasteaiad saavad MTÜ Eesti Naabrivalve ja Falck Koolituse abil turvalisuse alast õpet!

Lasteaedade töötajate ja lapsevanemate soovil jätkab MTÜ Eesti Naabrivalve 2005 aastal alustatud projektiga Turvaline lasteaed.
Nagu nimigi ütleb, tahame projekti tegevuste kaudu parandada laste turvalisust ja heaolu lasteaedades ning selleks viime läbi mitmesuguseid hariduslikke üritusi. Projektil on kolm sihtgruppi: koolieelikud, lapsevanemad ja lasteaedade juhatajad. Igale sihtgrupile korraldame haridusliku või mängulise õppe, kus räägime vastavalt sihtgrupile nende võimalustest lasteaias turvalisust parandada ja kuidas iseend ning kaaslasi ohtu seadmata käituda.
Lasteaedade juhatajate koolitusel käsitleme järgmiseid teemasid: kuidas valida otstarbekalt turvalisust tõstvaid vahendeid, juhataja roll laste ja personali turvalisuse tagamisel, käitumine eriolukordades, personali vastutus perevägivalla avastamisel ning traumade tekkimisel.
Lapsevanemate koolitusel selgitame nende võimalusi lasteaia turvalisuse parandamisel. Räägime sellest, kuidas lapsevanem saab reageerida märgates kahtlast võõrast lasteaias, kuidas käituda, kui laps tuleb koju võõra asjaga, lapse muredele reageerimine, suhtlemine lasteaia töötajatega, lapsele turvalisuse teemade selgitamine. Lisaks räägime naabruskonna majade elanike võimalustest lasteaia turvalisuse parandamisel.
Lastele räägime reeglite vajalikkusest, vargustest (mis on vargus), kuidas laps peab käituma, kui ta ära kaob, laste omavahelisest sõbralikust ja hoolivast suhtlemisest.
Arvame, et lapse varane teadlikkus sellest, kuidas turvaliselt ja sõbralikult elada, aitab neil hoiduda ohtudest ka hiljem. Projekti tegevused saavad tehtud tänu Tallinna Linnavalitsuse ja AS Falck Koolitus toetusele.

MTÜ Eesti Naabrivalve ja AS Falck Koolitus

Täpsem info projekti kohta:
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
Tel.: 6522522; 5136630

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi