• Uudised
Viimsi valla turvalisusepäev 15. septembril Viimsi mõisapargis
14.09.2007

Laupäeval 15. septembril kella 12-15 korraldab Viimsi Vallavalitsus koostöös SA Viimsi Kodanikukaitse Fondiga Viimsi mõisapargis ürituse "Viimsi valla turvalisusepäev 2007 "

Viimsi valla turvalisusepäeval antakse valla elanikele asjalikke nõuandeid tuleohutuse, tervishoiu, liiklusturvalisuse, koduse vara kaitse, vältimatu abi ja muude probleemide valdkonnas.

Turvalisuspäeval on kolm põhieesmärki:
- esiteks propageerida elanike seas mõtteviisi, mille kohaselt saaks iga inimene ise tagada enda ja oma lähikondlaste turvalisuse;
- elanike algava sügisega seotud riskidest teavitamine;
- valla elanikele tutvustatakse turvalisuse tagamisega seotud riiklikke institutsioone ning sama alaga tegelevaid erastruktuure.

Viimsi valla turvalisusepäeval osalevad järgmised ametkonnad ja turvalisusega tegelevad erastruktuurid:

* Põhja Politseiperefektuuri Ida politseiosakonna liiklusjärelevalve talitus demonstreerib ning tutvustab julgestuspolitsei autosid ja mootorrattaid ning tehnilist varustust. Kohal on ka piirkondlikud konstaablid ning noorsoopolitsei ametnikud, kes tutvustavad oma tööd, jagavad praktilisi näpunäiteid ja teavitavad valla elanikke sügisega kaasnevatest riskidest.
Kohal on Lõvi Leo ja jagatakse helkureid.

* Tallinna Kiirabi jagab praktilisi teadmisi esmaabist ning näitab esmaabivõtteid.

* Päästeamet demonstreerib põleva autovraki kustutamist ning annab algteadmised, kuidas kasutada pulberkustutit. Tuletõrjujad näitavad, mis võib juhtuda koduses majapidamises siis, kui ei järgita elementaarseid tuleohutusnõudeid.

* Viimsi Valla korrakaitse formeering (SA Viimsi Kodanikukaitse Fond) tutvustab oma tegevusi ja eemärke turvalisuse tagamisel vallas, abipolitseiniku institutsiooni ja seda, kuidas saada abipolitseinikuks. Kohal on ka abipolitseinikud koos oma tegevuse tarbeks kohandatud maasturiga.

* Maanteeamet toob kaasa atraktsiooni “pöörlev auto”, millel sõites saab igaüks veenduda turvavöö kasutamise vajalikkusest. Instruktori juhendamisel saab proovida, kuidas väljuda katuse peal seisvast autost.

* MTÜ Eesti Naabrivalve selgitab oma organisatsiooni tegevust ning eesmärke – tõsta elanike turvalisust kodudes ning lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse koostegutsemise kaudu.

* AS Falck Eesti näitab erinevaid koduvalvesüsteeme, nende kasutamise võimalusi ning tutvustab oma tegevust avaliku korra tagamisel vallas.

* GSMvalve tutvustab oma juhtmevaba koduvalve süsteemi, mis on ainuke sarnane koduvalve süsteem Eestis.

* Viimsi Vallavalitsuse kommunaal- ja heakorraamet tutvustab heakorra- ja jäätmealaseid probleeme, jagab valla elanikele praktilisi teadmisi heakorrast. Tutvustatakse ja jagatakse heakorraeekirju, kasside ja koerte pidamise ning jäätmehoolduseeskirju.

Lisaks esineb üritusel populaarne ilmatüdruk Niki, politseiorkester, Viimsi Kooli noorte laulu- ja tantsutrupid, Viimsi Rahvamaja ansambel, meelt lahutavad Lõvi Leo ja Päästekoer Nublu.
Lastele on kohapeal organiseeritud batuudid.

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi