• Uudised
Kodanikualgatus „Teeme Ära 2008“
09.11.2007

Projekti taust ja lugu

"Teeme Ära 2008" on kodanikualgatus, mille on eraisikutena käivitanud Rainer Nõlvak, Toomas Trapido, Ahti Heinla, Kadri Allikmäe, Henri Laupmaa, Maren Pärn, Anu Kõnnusaar, Tatjana Lavrova, Agni Kaldma, Stanislav Degtjarjov, Ivar Tamm, Jüri-Ott Salm, Kadri Valner, Tõnu Tuppits, Tiina Urm, Eva Truuverk, Mihhail Kremez, Viktoria Kuusk, Anneliis Ahveldt ja Raimo Oinus.

Meid kõiki huvitab tõsiselt see, et Eestist saaks puhtam maa. Koos oleme otsustanud luua kodanikualgatuse, mis kaasaks kõiki ühiskonnaelu sektoreid (eraettevõtteid, mittetulundusühinguid, seltse, ühinguid, koole, riigiastusi) ühise koostöö läbi lahendama ühte suurt meie riigis hetkel valitsevat probleemi – prügi.

Miks me seda teeme?

Minnes jalutama metsa või randa, juhtub pea iga kord, et märkame enda ümber kaaskodanike poolt sinna toodud prügi. Kohati tundub, et prügistamine olekski justkui aktsepteeritav ning normaalne. Aga samas ei meeldi meile kellelegi ju prügi sees elada. Miks me siis sellise olukorraga lepime?

Soovime südamest, et inimeste suhtumine muutuks meid kõiki ümbritseva elukeskkonna (metsade, järve- ja jõekallaste ökoloogiliste koosluste) suhtes hoolivamaks ning kaoks tendents, et meie jaoks tarbetuks muutunud esemed või jäätmed viiakse looduse keskele, justkui oleks seal keegi või miski, mis selle olematuks muudab.

Teeme Ära 2008

Teeme ära 2008" on kodanikualgatus, mille eesmärgiks on Eestimaa puhtaks koristada! Kaasates kodanikeühendused, ettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid ning eraisikutest vabatahtlikud, kavatseme ühe nädalavahetuse jooksul Eestimaa avalikud kohad, metsad ja rannad puhastada illegaalsetest prügihunnikutest.

Ettevõtmisega on juba liitunud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL), Keskkonnaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), Eesti Rahvusringhääling, Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Ökokratt. Läbirääkimised käivad kõigi kohalike omavalitsuste, mitmete suurettevõtete ja mittetulundusühingutega.

Esmase kaardistamise põhjal hindame Eestimaa avalikus ruumis asuva prügi hulgaks ligi 7000 tonni. Selle kokkukogumiseks ühe päeva jooksul on vajalik 40 000 vabatahtliku kaasamine.

Meie eesmärgiks on aktsiooni kaasata kõik Eestimaalased: koolilapsed ja pensionärid, noored ja vanad, ettevõtjad ning kunstnikud, laulukoorid ja metsatöölised.

See on meie kõigi kodu ja selle puhtus on oluline meie kõigi jaoks.

Tegevuskava

Millega hetkel tegeleme:
* Prügi kaardistamine: Et saaksime projekti erinevates etappides vajaminevaid ressursse ja vahendeid planeerida, on vaja olemasolev prügi täpsemalt kaardistada. Selleks teeme koostööd vabatahtlikega, valdadega ja organisatsioonidega, kellel on prügi paiknemise kohta täpsemat infot. Kaardistatud prügikohad lähevad interaktiivsele prügikaardile aadressil: http://www.teeme2008.ee/kaart.html . Prügikaardi alusel korraldame ka koristamispäeva logistikat.
* Partnerite kaasamine: Ettevõtete, mittetulundusühingute, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste kaasamine

Mis tulemas:
* Infopäev projekti kohalikele koordinaatoritele, kes hakkavad koristuspäeval valla piires vabatahtlike tööd koordineerima
* Koristuspäevale registreerimise algus vabatahtlikele eraisikutele ja gruppidele: alates 21. märts 2008
* Avalik kampaania
* Koristuspäev: 3. mai 2008
* Tänukontsert kõigile! 10. mai 2008 * Kõigis ettevõtmise etappides ootame koostööpartneriteks inimesi ja organisatsioone, kes on juba ammu soovinud selles küsimuses midagi ära teha.

Panustada saab:
* Kaardistamisel: Tule kaardistama (vajalik isikliku GPS'i olemasolu). Lisainfo: www.teeme2008.ee
* Töövahenditega (alates kummikutest-labidatest, kuni vaba kontoripinnani)
* Rahaliselt: Toeta meid rahaliselt (SA Eestimaa Looduse Fond: a/a 221005100292, märksõna: „Teeme Ära“)
* Koristuspäeval: Tule koristama! - üksi, perega, sõpradega või töökaaslastega (registreerimine algab 21. märts 2008).

Teeme Ära
Kodanikualgatuse „Teeme Ära 2008“ toimkond
www.teeme2008.ee  

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi