• Uudised
Kuritegevus pealinnas langeb
28.08.2002
Tallinna politseiprefekt Kalle Laaneti sõnul on Tallinna Politseiprefektuuri tegevuses läbi viidud ja veel viidavad uuendused olnud igati asjakohased ja politseinike töö kvaliteet pealinnas on paranenud. "Konstaablite tänavale toomine ning kriminaalpolitsei töö selgemaks muutmine on viinud kuritegevuse vähenemisele ja avastamise kasvule. Praegu tegeleme intensiivselt kesklinna taskuvaraste probleemiga, kelle püüdmisega tegelevad juba mõnda aega lisaks patrullpolitseinikele ka kiirreageerijad. Väga tähtsaks peame ka võitlust uimastitega, Tallinna narkopolitsei on näidanud igati häid töötulemusi ning peagi võime oodata veel mitmete uimastimüügi organiseerijate tabamist."

Tallinna narkokuritegude uurijad on selles aasta esimese seitsme kuuga saatnud kohtusse 142 isikut, seda on võrreldes eelmise aasta sama ajaperioodiga 64 isikut rohkem. Prokuratuuri on saadetud 104 kriminaalasja, mida on 40 võrra enam kui eelmisel aastal.

Salajasi vargusi on Eesti pealinnas toime pandud 1075 võrra ehk 11% vähem. Ka autost asjade varastamist esines 536 korra võrra vähem. Tänavakuritegevus on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 5% ehk 304 kuriteofakti võrra. 8%-line vähenemine on ka raskete kuritegude osas, 39% võrra on vähem tapmisi ja tapmiskatseid. Suurenenud on avalike varguste arv, ent samas on 12,9% kasvanud ka nende avastamine.

Kasvanud on pealinna korrakaitsjate poolt vastutusele võetud haldusõigusrikkujate hulk - avaliku korra rikkumiste avastamine on suurenenud 1130 fakti võrra, ka on suuremat tähelepanu pööratud alaealistele õiguskorra rikkujatele, neid on tabatud 1373 võrra rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi