• Uudised
Kartma peab pätt, mitte aus kodanik!
13.01.2003
Mida võib teha kodanik kelle enda, kelle vara või kelle omaste vastu pannakse toime kuritegu? Võib ta seda takistada? Jah, loomulikult võib, paraku peab aga arvestama sellega, et kogemata pätile liiga tehes võib ta ise sattuda kohtu alla. Eesti seadusandlus annab paraku pättidele suuremad õigused, kui oma õiguseid kaitsvale inimesele. Kas tõesti pean siis mina nähes oma majas varast hakkama mõtlema, mis vahenditega teda takistada? Leian, et hoopis varas peab mõtlema enne kuriteo toime panemist sellele, et vahelejäämise korral võidakse teda takistada kõikide vahenditega. Mina ei pea kuriteo takistamisel mõtlema, kas löön rusikaga või lahtise käega, või hoopis sellega, mis parasjagu kätte juhtub.

Seadused peavad kaitsma ausat inimest, mitte kurjategijat.

Uus Riigikogu peab kiiremas korras üle vaatama kõik seadused, kus on käsitletud kodaniku õiguseid oma elu ja vara kaitsel. Me võime ju soovitada inimestel sekkuda, kui nad näevad kuritegu toime pandamas, kuid kui selle tagajärjel võidakse sekkuja ise kohtu alla anda liigse vägivalla kasutamise eest, on midagi väga valesti.
Humaansusel on piirid. Olles kolm aastat tegelenud naabrivalve arendamisega riigis, on pea igal koosolekul toodud esile üks ja sama probleem – elanikud ei julge sekkuda. „Aga mis siis saab, kui ma liiga kõvasti löön?“ on üks sagedamaid küsimusi. Kutsun üles kõiki, kes veel usuvad turvalise elu võimalikkusse, nõudma endile suuremaid õiguseid. Kodanikualgatuse korras avalikku korda ning turvalisust kaitsma asunud inimest tuleb käsitleda võrdväärselt politseiametnikuga, andes talle samaväärsed õigused omaalgatuslikus korrakaitses.

Miks soosime tapmist, mitte enesekaitset?

Teine suurem probleem turvalisuse valdkonnas on seotud relvaseadusega. Millegipärast soosib riik tulirelvade kasutamist ning on keelanud kõikide alternatiivsete enesekaitsevahendite kasutamise. Miks peab naisterahvas kandma kaasas püstolit, mida ta vajadusel siiski ilmselt kasutada ei julge, kui sama efektiivselt mõjuks elektrišokiaparaat? Selle asemel, et revolverit põue pista, võiksin välja minnes taskusse libistada liigendkepi. Relvad võiksid jääda jahimeestele, tavakodanik saab kasutada ka tunduvalt lihtsamaid ja vähemalt sama efektiivseid vahendeid. Vaadakem tõele näkku, mitu relvaomanikku oleks valmis inimese pihta tulistama? Miks me siis ei luba lihtsamaid enesekaitsevahendeid?
Uus parlament peab tulema tavakodaniku tasemele ning andma meile võimalused enda, oma lähedaste ning vara kaitseks.


Tarmo Vaik
Vabaühenduse Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi