• Uudised
Tallinnas käivitub koolivalve
21.01.2003
Lisaks naabrivalve jõudsale edenemisele käivitub Tallinnas koolivalve projekt, aasta jooksul on kavas kaasata oma kooli ja selle ümbruse turvalisuse parandamisse 25 kooli õpilased.

Projekti käivitab Eesti Naabrivalve, projekti käesoleva aasta eelarve on 175 300 krooni, mis kaetakse Tallinna kuritegevuse ennetamise projektidele ette nähtud raha arvelt.

Koolivalve projekti eesmärk on projektiga liitunud koolides turvalisuse parandamine ning kooliõpilaste turvatunde tõstmine.

Projekti põhiidee seisneb õpilaste initsiatiivile tuginevas võimalikult suure hulga teabe laekumises, mis tagaks õigusrikkumiste ennetamise.

Koolivalvesse kaasatud koolid muutuvad õiguskorrarikkumiste toimepaneku kohtadena ebasobivaiks, sest risk tabatud saada on seal tunduvalt suurem. Õpilaste aktiivse osaluse korral on võimalik operatiivselt politsei, kohaliku omavalitsuse ja turvafirmade jõude kaasates õigusrikkumist ennetada.

Tänaseks on Koolivalve projekt käivitatud kahes Tallinna koolis, õpilaste huvi kooli ja selle ümbruse turvalisemaks muutmise vastu on tähelepanuväärselt suur, kinnitas MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik. “Informatsiooni parem liikumine linnaosavalitsuse, politsei ja projektis osalevate noorte vahel on märgatav,” lisas Vaik.

Käsil on ka liikumisega ühinenud koolide märgistamiseks sümboolika väljatöötamine. “Sellised märgid oleks õigusrikkumise kavandajale signaaliks, mis sunnib suure riski tõttu neid koole ning nende ümbrusi vältima,” ütles Vaik.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi